Cao Đẳng chính quy là gì? Có sự khác biệt gì so với Cao Đẳng nghề

Chào mừng bạn đến với 4kings-championship.com trong bài viết về Cao đẳng hệ chính quy là gì chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Việc làm Sinh viên làm thêm

1. Cao Đẳng chính quy là gì?

Cao Đẳng chính quy là một cấp học sau Trung học phổ thông và là hệ đào tạo thuộc trong cấp bậc giáo dục Đại Học và có chung một trình độ đó là Cao Đẳng, được nằm trong hệ giáo dục thuộc sư phạm quản lý của bộ GD&ĐT. Và một điều chắc chắn ở hệ Cao Đẳng chính quy đó là quy trình đào tạo theo một hình thức liên tục, chủ yếu là tập trung theo quy chế của bộ GD&ĐT. Còn đối với bằng Cao Đẳng thì sẽ được trao bởi một trường đòa tạo hj Cao Đẳng chính quy có uy tín, và sẽ được trao sau khi sinh viên hoàn thanh được chương trình học. Theo lẽ thông thường thì hệ Cao Đẳng sẽ được đào tạo trong thời gian là 3 năm kể từ ngày bắt đầu nhập học.

1.1. Cao Đẳng chính quy và Cao Đẳng nghề có gì khác nhau

Hệ Cao đẳng nằm trong hệ thống giáo dục Đại học chịu sự quản lý nhà nước của Bộ GD&ĐT còn hệ Cao đẳng nghề thuộc bậc giáo dục nghề nghiệp có trình độ đào tạo là cao đẳng nghề do Tổng cục Dạy nghề – Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quản lý trực tiếp là Tổng cục dạy nghề với 3 cấp trình độ là sơ cấp nghề, trung cấp nghề và cao đẳng nghề.

2 hệ đào tạo này có sự khác nhau là ở hệ Cao đẳng trong hệ thống giáo dục thì người học sẽ được đào tạo bải bản về lý thuyết, còn hệ cao đẳng nghề thì sinh viên sẽ được đào tạo chuyên sâu hơn về kỹ năng thực hành nghề. Nhiều trường cao đẳng trong giáo dục Đại học hiện nay cũng rất chú trọng kỹ năng thực hành nên sau khi tốt nghiệp cao đẳng trong hệ thống giáo dục đều có chuyên môn tốt.

Các nhà tuyển dụng sẽ rất có lợi khi tuyển sinh viên trường nghề ra làm việc vì học nghề được đào tạo làm việc cụ thể trong khi các công ty tuyển nhân viên thì muốn tuyển người làm được việc ngay chứ không mất nhiều thời gian đào tạo và không muốn trả lương quá cao cho các vị trí làm việc cụ thể.

Cao Đẳng nghề hay Cao đẳng chính quy thì khi tốt nghiệp đều được cấp bằng Cao đẳng cử nhân. Thông thường các trường Cao đẳng nghề không tuyển sinh thi tuyển mà chỉ xét tuyển theo học bạ THPT, bổ túc THPT. Cao đẳng chính quy thì hình thức đào tạo là sinh viên phải học trong thời gian nhất định.

1.2. Nên học Cao Đẳng chính quy hay Cao Đẳng nghề

– Nếu như chọn học Cao Đẳng chính quy thì sinh viên theo học sẽ được đào tạo chuyên sâu về lý thuyết, có thực hành nhưng ít hơn một chút so với Cao Đẳng nghề, nên có thể khi ra ngoài làm việc thì sẽ không thể thành thạo bằng Cao Đẳng nghề, Nhưng sau thời gian là 1 đến 2 năm thì những sinh viên theo học Cao Đẳng chính quy sẽ làm tốt vì biết vận dụng lý thuyết vào trong thực hành.

– Có một lợi thế hơn cho các sinh viên theo học cao Đẳng chính quy đó là sau khi kết thúc khóa đào tạo Cao Đẳng chính quy thì sinh viên sẽ được học liên thông lên Đại Học và nếu hoàn thành xong sẽ được cấp bằng Đại Học. Còn đối với cao đẳng nghề thì không liên thông được. Nhưng Cao Đẳng nghề sẽ thường thiên nhiều hơn về thực hành, bắt tay vào làm việc được ngay, nhưng để phát triển về lâu về dài và nếu như sau này muốn học cao hơn cũng sẽ khó khăn vì không nắm được những lý thuyết kiến thức cơ bản.

1.3. Thời gian học Cao Đẳng chính quy

Tại hệ Cao Đẳng chính quy đã được Bộ Giáo Dục và Đào Tao quy định về thời gian học như sau:

– Thời gian khóa học theo niên chế:

Nếu học theo liên chế thì thời gian đào tạo hệ Cao Đẳng chính quy sẽ là 3 năm, và lượng kiến thức tối thiểu đạt được ở hệ Cao đẳng là khoảng 90 tín chỉ.

Trong thời gian học ở hệ Cao Đẳng chính quy gồm: Thời gian để sinh viên thi, kiểm tra kết thúc học phần, thời gian thực học, thời gian để ôn và thi tốt nghiệp hoặc làm khóa luận tốt nghiệp. Trong đó thì thực học là thời gian mà các bạn sinh viên học tập cũng như thực hành ở trên lớp.

– Học theo tín chỉ:

Thời gian học tập theo tín chỉ cũng gần giống như thời gian học của niên chế nhưng sẽ được tự mình đăng kí để chọn tín chỉ học nhiều hay ít trong một học kỳ, và một học kì có thể đăng kí học được từ 10 đến 15 tín chỉ. Như vậy đăng kí học càng nhiều thì thời gian ra trường lại càng nhanh, thông thường các bạn sinh viên học theo tín chỉ sẽ học xong trong thời gian là 2 năm.

Việc làm IT Phần cứng – mạng

2. Sơ lược về học tập ở hệ Cao Đẳng chính quy

Về phần đào tạo và đề cương học phần của hệ Cao Đẳng chính quy:

– Trong chương trình đào tạo sẽ thể hiện rõ trình độ đào tạo, đối tượng đào tạo Cao Đẳng chính quy, điều kiện của sinh viên nhập học Cao Đẳng và điều kiện để tốt nghiệp hệ cao Đẳng chính quy. Mục tiêu đào tạo sẽ chuẩn về kiến thức của từng ngành nghề mà sinh viên theo học, sau khi học xong, kỹ năng của người học sẽ như thế nào… rồi khối lượng kiến thức, lý thuyết, thực hành, thực tập, kế hoạch đào tạo chuẩn theo mốc thời gian của hệ Cao Đẳng chính quy, phương pháp và hình thức đào tạo, các điều kiện kèm theo để thực hiện chương trình đào tạo.

Mỗi chương trình học sẽ gắn với một ngành hoặc sẽ là một vài kiểu ngành, song ngành, ngành chính, ngành phụ… Và sẽ được cấu trúc lại từ các học phần thuộc trong hai khối kiến thức như là giáo dục đại cương và giáo dục chuyên nghiệp.

Trong đề cương chi tiết của từng học phần sẽ thể hiện cho sinh viên theo học thấy rõ khối lượng tín chỉ,điều kiện tiên quyết, nội dung của phần học lý thuyết và phần học thực hành, cách thức đánh giá sinh viên trong học phần, có tài liệu tham khảo và điều kiện thực hành để thực tập phục vụ cho học phần.

Hiệu trưởng của mỗi trường Cao Đẳng chính quy sẽ ban hành ra các chương trình thực hiện ở trong trường mình, với khối lượng học của mỗi chương trình không được dưới 90 tín chỉ đối với khóa học Cao Đẳng 3 năm và 60 tín chỉ đối với khóa học Cao Đẳng 2 năm.

– Học phần và thi tín chỉ:

Học phần: là một khối lượng kiến thức tương đối trọn vẹn và thuận tiện để cho sinh viên theo học tích lũy trong quá trình học tập của mình. Hầu như, phần lớn các học phần sẽ đều có khối lượng là từ 2 đến 4 tín chỉ, và trong phần nội dung bài học sẽ được bố trí giảng viên để giảng dạy một cách trọn vẹn và được phân bố đều trên một học kỳ.

Đối với từng mục kiến thức đã quy định được đặt trong mỗi học phần hầu như phải được gắn theo với một mức trình độ của năm học mà được thiết kế trước đó và được kết cấu tách riêng biệt ra như một phần của môn học tương xứng đó hoặc phải làm sao để kết cấu sao cho phù hợp dưới dạng tổ hợp từ nhiều bộ môn học khác. Trong từng học phần sẽ phải được ký hiệu bằng một mã số riền do trường cao đẳng đó quy định.

– Học phần sẽ được chia ra thành phần bắt buộc và học phần tự chọn:

Ở học phần bắt buộc thì tất nhiên bắt buộc sinh viên phải theo học những nội dung chứa đựng kiến thức chính yếu của mỗi chương trình và bắt buộc sinh viên phải tích lũy.

Còn học phần tự chọn thì sẽ chứa đựng những nội dung kiến thức được cho là cần thiết, nhưng sinh viên không bị bắt buộc mà sẽ được tự chọn tùy ý để có thể tích lũy đủ số học phần quy định trong mỗi chương trình.

– Tín chỉ:

Sẽ được sử dụng vào để tính khối lượng trong hoạc tấp của từng sinh viên. Mỗi tín chỉ thì được quy định thành 15 tiết học lý thuyết trên giảng đường, còn lại là 30 đến 45 tiết thực hành hoặc thí nghiệm, có 45 đến 90 giờ thực tập tại các cơ sở bên ngoài, 45 đến 60 giờ để làm tiểu luận, bài tập lớn nhỏ, hoặc đồ án, khóa luận tốt nghiệp…

Đối với những học phần có lý thuyết hoặc thực hành, thí nghiệm và để tiếp thu được trọn vẹn một tín chỉ thì sinh viên phải dành ra tối thiểu là 30 giờ để chuẩn bị cá nhân.

Hiệu trưởng của tùng trường Cao Đẳng sẽ là người quy định việc tính số giờ giảng dạy cuẩ các giảng viên cho các học phần trên cơ sở số giờ giảng dạy ở trên lớp, số giờ thực hành và thực tập cũng như số giờ chuẩn bị khối lượng tự học cho sinh viên, đánh giá về quá trình tự học của từng sinh viên và số giờ tiếp xúc với sinh viên ngoài giờ giảng dạy. Một tiết học ở hệ Cao Đẳng được quy thành 50 phút trên mỗi tiết.

3. Học hệ Cao Đẳng có dễ xin việc?

Ngày nay, bậc Cao đẳng cũng có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp, đa số sinh viên ra trường đều có việc làm và lương tương đối cao. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định thời gian đào tạo bậc Cao đẳng từ 2 đến 3 năm, thời gian học rút ngắn so với bậc Đại học là 1-1,5 năm, học tại Cao đẳng thì các môn học chuyên ngành học đến đâu nhớ tới đó chứ không học đại trà.

Rất nhiều sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng dễ dàng xin được việc làm phù hợp tại nhiều công ty lớn với mức lương ổn định. Tại các thành phố lớn như TPHCM, Hà Nội, sinh viên Cao đẳng có thể đạt được mức lương tối thiểu từ 7 đến 8 triệu đồng. Học Cao đẳng nhưng sinh viên có ý thức trau dồi kiến thức và các kỹ năng mềm cần thiết thì cũng sẽ có những cơ công việc rất nhanh.

Hy vọng bài chia sẻ này đã phần nào giúp các bạn học sinh hiểu hơn về Cao Đẳng chính quy là gì? Từ đó sẽ định hướng rõ hơn với nghề nghiệp tương lại của mình. Timviec365.vn là một trang web chuyên đăng tin tuyển dụng về nhiều ngành nghề việc làm khác nhau, giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm việc làm phù hợ với bản thân mình. Chúc các bạn luôn thành công!

Rate this post