Unit 15 lớp 6: Natural features | Giải bài tập Tiếng Anh 6 hay nhất tại

Chào mừng bạn đến với 4kings-championship.com trong bài viết về Natural features là gì chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Unit 15: Countries

C. Natural features (Phần 1-4 trang 162-165 SGK Tiếng Anh 6)

1. Listen and read.

(Nghe và đọc.)

Bài nghe:

– Xin chào. Tên tôi là Lan. Tôi là người Việt Nam. Đất nước của tôi rất xinh đẹp.

– Chúng tôi có nhiều núi.

– Chúng tôi có những con sông lớn như Sông Hồng, Sông Mê Kông. Chúng tôi cũng có nhiều hồ.

– Chúng tôi có nhiều mưa, vì vậy đất nước rất xanh tươi. Chúng tôi có những khu rừng lớn và chúng tôi không có sa mạc nào.

– Chúng tôi có nhiều bãi biển đẹp. Đây là một đất nước tuyệt vời.

Now, look at the pictures. Complete the passage and write it in your exercise book. (Bây giờ, hãy nhìn vào các bức tranh. Hoàn thành đoạn văn sau và viết nó vào trong vở bài tập của em.)

Viet Nam has lots of beautiful a) mountains. It has great b) rivers, and lots of c) lakes. There is a lot of d) rain, so the country is very green. There are big e) forests and there are many beautiful f) beaches. There aren’t any g) deserts.

2. Look at the pictures again. Ask and answer.

(Hãy nhìn lại các bức tranh lần nữa. Hỏi và trả lời.)

– Does Viet Nam have any mountains?

=> Yes, it does.

– Does Viet Nam have any big rivers?

=> Yes, it does.

– Does Viet Nam have any beaches?

=> Yes, it does.

– Does Viet Nam have any lakes?

=> Yes, it does.

– Does Viet Nam have any deserts?

=> No, it doesn’t.

– Does Viet Nam have any big forests?

=> Yes, it does.

3. Listen and read. Then answer the questions.

(Lắng nghe và đọc. Sau đó trả lời các câu hỏi.)

Bài nghe:

Bài nghe:

Hướng dẫn dịch:

Có hai con sông lớn ở Việt Nam.

Sông Hồng dài 1 200 km. Nó bắt nguồn từ Trung Quốc và đổ ra Vịnh Bắc Bộ.

Sông Mê Kông dài hơn sông Hồng. Nó bắt nguồn từ Tây Tạng và chảy ra Biển Đông.

Sông Nile là con sông dài nhất thế giới. Nó dài 6 437 km. Nó bắt nguồn từ Bắc Phi và đổ ra Địa Trung Hải.

Phan-xi-păng là ngọn núi cao nhất Việt Nam. Nó cao hơn 3 143 mét. Nhưng nó không phải là ngọn núi cao nhất thế giới. Ngọn núi cao nhất thế giới là Núi E-vơ-rét. Nó cao 8 848 mét.

Trả lời câu hỏi:

a) Which is the longest river in Viet Nam? (Con sông nào dài nhất ở Việt Nam?)

=> The Mekong River is the longest river in Viet Nam.

b) Where does the Mekong River start? (Sông Mekong bắt nguồn từ đâu?)

=> It starts in Tibet.

c) Which is the longest river in the world? (Con sông nào dài nhất thế giới?)

=> The longest river in the world is the Nile River.

d) Which sea does the Nile River flow into? (Sông Nile đổ ra biển nào?)

=> It flows into the Mediterranean Sea.

e) Which is the highest mountain in the world? (Ngọn núi nào cao nhất thế giới?)

=> The highest mountain in the world is Mount Everest.

f) Which is the highest mountain in Viet Nam? (Ngọn núi nào cao nhất Việt Nam?)

=> Phanxipang is the highest mountain in Viet Nam.

4. Remember.

(Ghi nhớ.)

Các bài giải bài tập tiếng Anh lớp 6 | Để học tốt tiếng Anh 6 Unit 15 khác:

 • Mục lục
 • Unit 15: COUNTRIES
 • A. We are the world (Phần 1-7 trang 154-157 SGK Tiếng Anh 6) 1. Listen and repeat. 2. Listen and read. …

 • B. Cities, buildings and people (Phần 1-5 trang 158-161 SGK Tiếng Anh 6) 1. Listen and repeat. 2. Listen and read. Then answer …

 • C. Natural features (Phần 1-4 trang 162-165 SGK Tiếng Anh 6) 1. Listen and read. 2. Look at the pictures again. Ask and answer. …

 • Hỏi quê quán, quốc tịch

 • So sánh hơn, so sánh nhất của tính từ ngắn (long -> longer, longest) và Câu hỏi về kích thước (How high …?)

 • Từ chỉ số lượng: a lot of, lots of, few …

 • Bài tập Trắc nghiệm Unit 15 (Test 1)

 • Bài tập Trắc nghiệm Unit 15 (Test 2)

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 6 hay khác:

 • Giải SBT Tiếng Anh 6
 • 960 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 có đáp án
 • Top 30 Đề thi Tiếng Anh 6 (có đáp án)

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 6 có đáp án
Rate this post