Nói phải củ cải cũng nghe là gì? – Từ điển Thành ngữ Tiếng Việt

Chào mừng bạn đến với 4kings-championship.com trong bài viết về Nói phải củ cải cũng nghe nghĩa là gì chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Ý nghĩa của thành ngữ “nói phải củ cải cũng nghe”

Thành ngữ là một tập hợp từ cố định đã quen dùng mà nghĩa thường không thể giải thích đơn giản bằng nghĩa của các từ cấu tạo nên nó. Thành ngữ được sử dụng rộng rãi trong lời ăn tiếng nói cũng như sáng tác thơ ca văn học tiếng Việt. Thành ngữ ngắn gọn, hàm súc, có tính hình tượng, tính biểu cảm cao.

Việc nói thành ngữ là một tập hợp từ cố định có nghĩa là thành ngữ không tạo thành câu hoàn chỉnh về mặt ngữ pháp, cũng không thể thay thế và sửa đổi về mặt ngôn từ. Thành ngữ thường bị nhầm lẫn với tục ngữ và quán ngữ. Trong khi tục ngữ là một câu nói hoàn chỉnh, diễn đạt trọn vẹn một ý nhằm nhận xét quan hệ xã hội, truyền đạt kinh nghiệm sống, hay phê phán sự việc, hiện tượng. Một câu tục ngữ có thể được coi là một tác phẩm văn học khá hoàn chỉnh vì nó mang trong mình cả ba chức năng cơ bản của văn học là chức năng nhận thức, và chức năng thẩm mỹ, cũng như chức năng giáo dục. Còn quán ngữ là tổ hợp từ cố định đã dùng lâu thành quen, nghĩa có thể suy ra từ nghĩa của các yếu tố hợp thành.

Định nghĩa – Khái niệm

nói phải củ cải cũng nghe có ý nghĩa là gì?

Dưới đây sẽ giải thích ý nghĩa của câu nói phải củ cải cũng nghe trong tiếng Việt của chúng ta mà có thể bạn chưa nắm được. Và giải thích cách dùng từ nói phải củ cải cũng nghe trong Thành ngữ Tiếng Việt. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ nói phải củ cải cũng nghe nghĩa là gì.

Thuật ngữ liên quan tới nói phải củ cải cũng nghe

 • quỳ gối cúi đầu là gì?
 • đi buôn nói ngay không tày đi cày nói dối là gì?
 • tác oai tác quái là gì?
 • con cháu khôn hơn ông vải là gì?
 • ăn ở như bát nước đầy là gì?
 • thề sống thề chết là gì?
 • quạ tắm thì nắng, sáo tắm thì mưa là gì?
 • một đồng một cốt là gì?
 • mèo mả gà đồng là gì?
 • hoà cả làng là gì?
 • nhạt phấn phai hương là gì?
 • đông như kiến là gì?
 • khôn chẳng qua lẽ, khoẻ chẳng qua lời là gì?
 • bán thân bất toại là gì?
 • thương vay khóc mướn là gì?

Tóm lại nội dung ý nghĩa của câu “nói phải củ cải cũng nghe” trong từ điển Thành ngữ Tiếng Việt

nói phải củ cải cũng nghe có nghĩa là: Nói phải, đúng lý lẽ thì ai cũng chấp nhận.

Đây là cách dùng câu nói phải củ cải cũng nghe. Thực chất, “nói phải củ cải cũng nghe” là một câu trong từ điển Thành ngữ Tiếng Việt được cập nhập mới nhất năm 2023.

Kết luận

Hôm nay bạn đã học được thành ngữ nói phải củ cải cũng nghe là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post