Số 12 tiếng anh là gì? Đọc số mười hai trong tiếng anh như thế nào

Chào mừng bạn đến với 4kings-championship.com trong bài viết về Số 12 trong tiếng anh là gì chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Trong tiếng anh thì số đếm là phần mà các bạn cần phải nhớ cũng như phải học gần như đầu tiên. Tất nhiên, đôi khi bạn lại quên mất cách viết, cách đọc của các số đếm trong tiếng anh. Vậy nên, bài viết này Vuicuoilen sẽ giúp các bạn nhớ lại vài kiến thức về số đếm nhé. Cụ thể bài viết này sẽ giúp các bạn biết số 12 tiếng anh là gì và cách đọc số 12 trong tiếng anh như thế nào.

Số 12 tiếng anh là gì
Số 12 tiếng anh là gì

Số 12 tiếng anh là gì

Twelve /twelv/

https://vuicuoilen.com/wp-content/uploads/2022/06/Twelve.mp3

Số đếm trong tiếng anh khá dễ đọc nên bạn chỉ cần xem cách phát âm chuẩn của từ twelve ở trên rồi đọc theo là được. Nếu bạn muốn đọc từ twelve chuẩn hơn nữa thì có thể xem phiên âm của số 12 kết hợp với cách đọc chuẩn để đọc. Cách đọc phiên âm bạn có thể tham khảo bài viết Cách đọc phiên âm tiếng anh để hiểu rõ hơn.

Lưu ý: Có một lưu ý nhỏ trong cách sử dụng số 12, đây là số đếm nên không dùng khi nói về thứ hạng hay số thứ tự. Khi dùng để chỉ thứ hạng hay thứ tự thì số 12 sẽ có cách viết và cách đọc khác. Các bạn tham khảo thêm bài viết cách đọc số thứ tự trong tiếng anh để hiểu rõ hơn.

Số 12 tiếng anh là gì
Số 12 tiếng anh là gì

Xem thêm các số khác trong tiếng anh

Sau khi đã biết số 12 tiếng anh là gì, bạn có thể tham khảo một vài số đếm khác trong tiếng anh nhé. Biết đâu cũng có số bạn đang muốn tìm thì sao.

 • Five /faɪv/: số 5
 • Four /fɔːr/: số 4
 • Sixty /ˈsɪk.sti/: số 60
 • Seventy-two /ˈsev.ən.ti tuː/: số 72
 • Nine /naɪn/: số 9
 • Twelve /twelv/: số 12
 • Twenty-eight /ˈtwen.ti eɪt/: số 28
 • Seventy-five /ˈsev.ən.ti faɪv/: số 75
 • Ninety /ˈnaɪn.ti/: số 90
 • Fifty-five /ˈfɪf.ti faɪv/: số 55
 • Thirty-one /ˈθɜː.ti wʌn/: số 31
 • One /wʌn/: số 1
 • One hundred /wʌn ˈhʌn.drəd/: số 100
 • Fifty-four /ˈfɪf.ti fɔːr/: số 54
 • Sixty-nine /ˈsɪk.sti naɪn/: số 69
 • Thirty-six /ˈθɜː.ti sɪks/: số 36
 • Thirty-nine /ˈθɜː.ti naɪn/: số 39
 • Seventy-six /ˈsev.ən.ti sɪks/: số 76
 • Twenty-six /ˈtwen.ti sɪks/: số 26
 • Ninety-one /ˈnaɪn.ti wʌn/: số 91
 • Fifty-seven /ˈfɪf.ti ˈsev.ən/: số 57
 • Fifty-three /ˈfɪf.ti θriː/: số 53
 • Thirteen /θɜːˈtiːn/: số 13
 • One billion /wʌn ˈbɪl.jən/: một tỉ
 • Seventeen /ˌsev.ənˈtiːn/: số 17
 • Ninety-four /ˈnaɪn.ti fɔːr/: số 94
 • Forty-eight /ˈfɔː.ti eɪt/: số 48
 • Twenty-seven /ˈtwen.ti ˈsev.ən/: số 27
 • Nineteen /ˌnaɪnˈtiːn/: số 19
 • Forty-seven /ˈfɔː.ti ˈsev.ən/: số 47
 • Twenty /ˈtwen.ti/: số 20
 • Twenty-one /ˈtwen.ti wʌn/: số 21
 • Two /tuː/: số 2
 • Sixty-four /ˈsɪk.sti fɔːr/: số 64
 • Eighty-three /ˈeɪ.ti θriː/: số 83
 • Seventy-eight /ˈsev.ən.ti eɪt/: số 78
 • Eighty /ˈeɪ.ti/: số 80
 • Forty-four /ˈfɔː.ti fɔːr/: số 44
 • Eighty-one /ˈeɪ.ti wʌn/: số 81
 • Thirty-four /ˈθɜː.ti fɔːr/: số 34
 • Seven /ˈsev.ən/: số 7
 • Thirty-three /ˈθɜː.ti θriː/: số 33
 • Eighty-nine /ˈeɪ.ti naɪn/: số 89

Như vậy, nếu bạn thắc mắc số 12 tiếng anh là gì thì câu trả lời rất đơn giản, số 12 trong tiếng anh viết là twelve, phiên âm đọc là /twelv/. Cách đọc của số này khá đơn giản tuy nhiên về cách sử dụng thì bạn cũng nên lưu ý một chút. Khi nói về thứ hạng hay thứ tự sẽ có cách viết và đọc khác, không dùng là twelve hay number twelve.

Rate this post