Stt tâm trạng muốn chết – MSDN VIET NAM

Chào mừng bạn đến với 4kings-championship.com trong bài viết về Stt tâm trạng muốn chết chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

status hay về cái chết, về sự chấm dứt một sự sống, sự giải thoát cỏi trần tục về với thế giới bên kia. chết là hết, không nói đến tuổi già, không nói đến tai nạn, hay bệnh tật. cái chết mà bạn đang tìm ở đây là cả một quá trình, đằng sau nó là nổi buồn, sự bế tắc, thờ ơ và vô tâm củờa with ngƝa>

bạn đang xem: stt tâm trạng muốn chết

nhưng thật sự chết cor pHải là hết, hay nói cach khac nó chấm dứt với người đã khuất bong, nhưng ể ểi nổi đau giằng xé tâm can của người ở lại. kết thúc một cuộc sống dễ đến vậy sao, hay là sự ích kỷ, hèn nhát, ý thức kém và khi chết đi cũng không thể mang theo sự ích kỷ. Với những câu nói there are về cai chết dưới đy không phải là tiêu cực, mà là chất súc tac giúp bạn tìm lại cuộc sốc, sốc lại tinh th th ầ rượt th ếc t p>

nói hay tâm trạng buồn muốn chết

1. … cái làm hư hỏng con người, cái làm cho con người trở nên dữ tợn, hèn nhát, ích kỷ chính là ý thức về cái chết. loài vật chúng nó chỉ có cái bản năng sinh tồn, có thể là một linh cảm xa xôi nào đó. nhưng loài vật không ý thức được cái chết. chúng biết chúng có thể chết, chứ không biết chúng phải chết.

2. trước khi chết, một ngôi sao sẽ dồn nén tất cả vật chất còn lại vào bên trong. nó jue mình lại… bùng nổ rực rỡ trước khi tan biến vào hư không.

3. tiền không thể chữa trị được cho nỗi đau buồn, ánh hào quang không thể vá lành những lỗ hổng, những con số không thể sửa lỗi cho một hệ thống không còn hoạt động, và thế giới diệu kì không thể ngăn chúng tôi ngừng chết đi.

4. cái chết bao giờ cũng là điều vĩ đại cuối cùng mà con người đạt đến. bao nhiêu ngàn năm nay con người cứ khao khát thanh thản, khao khát tự do, bình đẳng, khao khát cả nỗi cô đơn tịch mịch nữa. những điều đó đều nằm trong cơ thể của cái chết.

5. trên thế gian này khoảng cách xa xôi nhất, không phải giữa sự sống và cái chết mà chynh là, tôi ứng ngay trước mặt em nhưng em lại

6. người nào mà nghĩ cái chết là điều đáng sợ nhất thì người đó chẳng biết gì về cuộc sống.

7. tôi khép đôi mắt mình lại và cả thế giới rơi vào cái chết. tôi mở đôi mắt ra và tất cả lại được sinh ra lần nữa. – sylvia plath

8. cái chết là một dấu chấm hết. dấu chấm hết nào cũng muốn mang ý nghĩa của cái câu đi trước nó. tôi muốn biết mình là ai để ngày tôi chết tôi biết rằng ai đã chết.

9. tôi đề nghị bạn đi lên chiến trường, đừng đi yêu. bởi trong chiến tranh, không chết thì là sống, nhưng trong tình yêu, bạn chết không được mà sống cũng không xong.

10. thật ra chẳng ai hiểu mình cả, ngay cả gia đình và bạn bè cũng vậy, không một ai, mọi thứ trở nên tồi tệ đối với mình. mình lại bị stress và lại muốn biến mất nữa rồi.

11. minh tin rằng, những người tự tử không chết vì tự tử. họ đã chết từ rất lâu, bởi những thứ còn sống chung cùng một cái bóng đến tận ngày qua đời.

1. everyone wants to go to heaven, but no one wants to die.- mọi người đều muốn lên thiên đường, nhưng không ai muốn chết.

2. because life and death are one, just as the river and the sea are one.

3. absolute silence leads to sadness. it is the image of death.- sự im lặng tuyệt đối dẫn đến nỗi buồn. Đó là hình ảnh của cái chết.

4. death may be the greatest of all human blessings.- cái chết có thể là lớn nhất của tất cả các phước lành của con người.

5. I don’t fear death so much as its prologues: loneliness, decrepitude, pain, debilitation, depression, senility. after a few years like this, I imagine that death presents itself as a beach vacation. – Mary Roach- tôi không sợ cai chết nhiều như tôi sợ những lời mở ầu của nó: sự cô ộc, sự bất bình, nỗi đau, suy nhược, trầm cảm, sự lão suy. sau một vài năm, tôi tưởng tượng cái chết như một kỳ nghỉ ở bãi biển.

6. I love those who can smile in trouble, who can draw strength from affliction and become brave when reflecting. it is the business of little minds to shrink, but those whose hearts are steadfast, and whose conscience approves of their conduct, will follow their principles to death. – Leonardo da Vinci- tôi yêu những người có thể cười trong rắc rối, những người có thu thu thập sức mạnh từ đau khổ, và phat triển dũng cảm bằng cach phản Álh. ‘Tis Kinh doanh của tâm trí nhỏ ể ể thu nhỏ, nhưng họ có trai tim là vững chắc, và có lương tâm chấp thuận hành vi của họ, sẽ Theo đuổi nguyên tắc của họ ọ ọ ế ế ế ế ế ế ế

7. if we lose love and respect for ourselves, that is how we ultimately die. – maya angelou- nếu chúng ta mất tình yêu và sự tôn trọng lẫn nhau, thì đây là cách cuối cùng chúng ta chết.

8. While I thought I was learning to live, I have been learning to die. – leonardo da vincitrong khi tôi nghĩ rằng tôi đã học cách sống, tôi đã học cách chết.

9. Give me freedom or give me death. – patrick henry- hãy cho tôi tự do hoặc cho tôi cái chết.

10. death is not the greatest loss in life. the greatest loss is what dies within us while we live. – Norman cousins- cái chết không phải là sự mất mát lớn nhất trong cuộc sống. sự mất mát lớn nhất là cái chết trong lòng chúng ta khi chúng ta đang sống

11. death is not the greatest loss in life. the greatest loss is what dies within us while we live. – Norman cousins- cái chết không phải là mất mát lớn nhất trong cuộc sống. sự mất mát lớn nhất là cái chết trong lòng chúng ta khi chúng ta đang sống.

xem thêm: bài văn khấn Đền hùng phú thọ Đúng bài nhất, văn khấn giỗ tổ hùng vương

12. I don’t fear death so much as its prologues: loneliness, decrepitude, pain, debilitation, depression, senility. after a few years like this, I imagine that death presents itself as a beach vacation. – Mary Roach- tôi không sợ cai chết nhiều như tôi sợ những lời mở ầu của nó: sự cô ơn, sự bất bình, đau ớn, suy nhược, trầm cảm, già nua. sau một vài năm, tôi tưởng tượng cái chết

13. everyone wants to go to heaven, but no one wants to die.- mọi người đều muốn lên thiên đường, nhưng không ai muốn chết.

14. because life and death are one, just as the river and the sea are one. – khalil gibran- Đối với cuộc sống và cái chết là một, ngay cả khi sông và biển là một.

15. Don’t send me flowers when I’m dead If you like me, send them while I’m alive. – brian clough- Đừng gửi hoa cho tôi khi tôi chết. nếu bạn thích tôi, there is gửi chúng trong khi tôi with sống.

16. the life of the dead is placed in the memory of the living. – marcus tullius cicero- cuộc sống của người chết được đặt trong ký ức của người sống.

17. cowards die many times before they die; the brave never taste death but once. -william shakespeare- kẻ hèn nhát chết nhiều lần trước khi el chết; dũng cảm không bao giờ nếm được cái chết nhưng một lần.

18. when the time comes for you to die, do not be like those whose hearts are full of fear of death, so that when the time comes they cry and pray asking for a little more time to return to live their life in a different way. sing your song of death, and die a hero coming home. – Tecumseh- khi thời gian của bạn ến chết, không giống như những người croc tim tràn ngập nỗi sợ chết, ể khi thời gian của họn, họ khc và cầu nguy trên một lầt lầ hát bài hát tử thần của bạn, và chết như một anh hùng về nhà.

19. death is nothing, but to live defeated and without glory is to die every day. -napoleón bonaparte- cái chết không là gì, nhưng để sống bị đánh bại và háu ăn là chết hàng ngày.

20. life is pleasant death is peaceful. it is the transition that is problematic. – isaac asimov- cuộc sống thật dễ chịu. cái chết là hòa binh. Đó là quá trình chuyển đổi gây rắc rối.

21. life and death are a thread, the same line seen from different sides. – lao tzu- sự sống và cái chết là một sợi chỉ, cùng một dòng được nhìn từ các phía khác nhau.

22. I am not afraid of death. My only fear is to come back reincarnated. – tupac shakur- tôi không sợ chết. nỗi sợ hãi duy nhất của tôi là tái sinh.

23. nothing is sadder than the death of an illusion. – arthur koestler- không có gì buồn hơn cái chết của ảo tưởng.

24. the dead cannot claim justice. it is a duty of the living to do it for them. -lois mcmaster bujold- người chết không thể khóc vì công lý. Đó là nghĩa vụ của người sống để làm như vậy cho họ.

25. hatred corrodes a person’s wisdom and conscience; The mentality of enmity can poison the spirit of a nation, instigate brutal life-and-death struggles, destroy a society’s tolerance and humanity, and block a nation’s progress toward freedom and democracy. -liu xiaobo- hận thù là ăn mòn trí tuệ và lương tâm của một người; tâm lý của sự thùn có thể ầu ộc tinh thần của một quốc gia, kích ộng cuộc sống tàn bạo và cuộc ấu tranh cai chết, phar và dân chủ của một quốc gia.

26. As a day well spent brings happy sleep, so a life well spent brings happy death. – leonardo da vinci- là một ngày tốt dành cho giấc ngủ hạnh phúc, do đó, một cuộc sống tốt chi tiêu mang lại cái chết hạnh phúc.

27. no matter how devastating our struggles, disappointments, and problems are, they are only temporary. no matter what happens to you, no matter the depth of tragedy or pain you face, no matter how death stalks you and your loved ones, the resurrection promises you a future of immeasurable good. – josh mcdowell- không có vấn đề làm thế nào tàn phá cuộc đấu tranh, thất vọng và khó khăn của chúng tôi, họ chỉ là tạm thời. không có vấn ề gì xảy ra với bạn, cho dù chiều sâu của bi kịch hay nỗi đau mà bạn phải ối mặt, bất kể cái chết như n. tương lai của những điều tốt đẹp vô tận.

28. in this world nothing can be said with certainty, except death and taxes. – benjamin franklin- trong thế giới này không có gì có thể được cho là chắc chắn, ngoại trừ cái chết và thuế.

29. art is the tree of life. science is the tree of death. – william blake-nghệ thuật là cây sự sống. khoa học là cái cây chết.

30. death is not turning off the light; it is only turning off the lamp because dawn has come. – rabindranath tagore- cái chết không dập tắt ánh sáng; nó chỉ đưa ra ngọn đèn bởi vì bình minh đã đến.

31. God is dead. god is still dead and we have killed him. however, the shadow of him still looms. how shall we console ourselves, the murderers of all murderers? the holiest and most powerful of all that the world has so far possessed has bled to death under our knives; Who will clean this blood from us? what water is there for us to cleanse ourselves? – friedrich nietzsche- thiên chúa đã chết. chúa vẫn chết. và chúng tôi đã giết anh ta. thế nhưng cái bóng của anh vẫn còn hiện ra. chúng ta sẽ an ủi bản thân mình như thế nào, những kẻ giết người của tất cả những kẻ giết người? gì là linh thiêng nhất và mạnh nhất của tất cả mọi thứ mà thế giới chưa sở hữu đã bị chảy máu đến chết dư; ai sẽ xóa sạch máu này? chúng ta có nước gì làm sạch bản thân?

32. Some people think that football is a matter of life and death. I assure you it is much more serious than that. – bill shankly- một số người nghĩ bóng đá là vấn đề sống và chết. tôi đảm bảo với bạn, nó nghiêm trọng hơn thế.

33. a revolution is a fight to the death between the future and the past. – fidel castro- một cuộc cách mạng là một cuộc đấu tranh cho cái chết giữa tương lai và quá khứ.

34. without health life is not life; it is only a state of languor and suffering, an image of death. – buddha- nếu không có sức khoẻ thì không phải là cuộc sống; nó chỉ là trạng thái lang thang và đau khổ – một hình ảnh của cái chết.

35. intellectual growth must begin at birth and cease only at death. – albert einstein- tăng trưởng trí tuệ nên bắt đầu từ khi sinh và chỉ dừng lại khi chết.

36. if you die you are completely happy and your soul is still alive somewhere. I’m not afraid to die. total peace after death, becoming someone else is the best hope I have. – kurt cobain- nếu bạn chết, bạn hoàn toàn hạnh phúc và linh hồn của bạn ở đâu đó sống. tôi không sợ chết. tổng hòa bình sau khi chết, trở thành người khác là tốt nhất hy vọng tôi có.

37. people fear death even more than pain. it is strange that they fear death. Life hurts much more than death. at the moment of death, the pain ends. yes, i guess he is a friend. – jim morrison- mọi người sợ chết hơn cả đau đớn. thật kỳ lạ khi họ sợ cái chết. cuộc sống đau đớn hơn cả cái chết. tại thời điểm chết, cơn đau đã kết thúc. Ừ, tôi đoán vậy là một người bạn.

xem thêm: những câu Đối hay về thầy cô, danh ngôn về thầy cô Ý nghĩa, những câu Đối Ý nghĩa nhất về thầy cô nhân dịp 20

p

38. you can change your world by changing your words… remember, death and life are in the power of the tongue. – Joel Osteen- bạn có thể thay ổi thế giới của bạn bằng cach thay ổi lời nói của bạn… hãy nhớ rằng, cai chết và cuộc sống đang ở trong sức mạnh của lưỡi.

chuyên mục: there is no

Rate this post