99+ câu nói tiếng Anh về người yêu cũ đặc sắc nhất – Toán Thầy Định

Chào mừng bạn đến với 4kings-championship.com trong bài viết về Stt tiếng anh về người yêu cũ chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Tuyển tập những câu nói tiếng Anh về người yêu cũ hay, stt về người yêu cũ buồn, stt buồn sau chia tay với người yêu cũ

Tuyển tập những câu nói tiếng Anh về người yêu cũ hay nhất

Người yêu cũ là thứ gì đó mà mỗi khi nhắc đến, lòng mình thường hẫng một nhịp. Người mà trước đó ta từng yêu thương, thề nguyện và nghĩ rằng sẽ mãi bên nhau nhưng sau cùng lại trở thành người cũ từng thương. Cùng đọc và cảm nhận những câu nói tiếng Anh về người yêu cũ dưới đây nhé!

 1. The most painfull is not hear someone say farewell. The most painfull is farewell without hearing someone say a word. Silence is the goodbye that hurt us the most.

Điều đau lòng nhất không phải là sự chia ly, mà đau lòng nhất là chia ly trong im lặng. Sự im lặng chính là lời tạm biết khiến ta đau đớn nhất.

 1. “When love is over, there’s relationship come to deadlock. Not be friends,not be enemies, not be strangers.”

Khi tình yêu kết thúc, nó khiến mối quan hệ trở nên bế tắc. Không thể trở thành bạn bè, chẳng phải kẻ thù, nhưng cũng chẳng phải người xa lạ.

 1. “Deep as first love, and wild with all regret.”

Sâu thẳm như mối tình đầu, và điên cuồng bằng tất cả niềm nuối tiếc.

 1. “Love is like heaven, but it can hurt like hell”

Tình yêu giống như thiên đường , nhưng nỗi đau nó gây ra thì như địa ngục vậy.

 1. The worst way to miss someone is to be sitting right beside them knowing you can’t have them.

Bạn cảm thấy nhớ nhất một ai đó là khi bạn ở ngồi bên người đó và biết rằng người đó không bao giờ thuộc về bạn.

 1. “Love is not a game, because when the opponent give up, you are not a winner” Tình yêu nào phải trò chơi, vì khi đối phương bỏ cuộc, bạn chẳng thể nào là người chiến thắng.
 2. “Even though we’re not together anymore, I still think about you all the time.”

“Mặc dù chúng ta không còn ở bên nhau nữa, anh vẫn luôn nghĩ về em.”

 1. “Sometimes, I wonder if we made the right decision to go our separate ways.”

“Đôi khi, tôi tự hỏi liệu chúng tôi có quyết định đúng khi đi theo con đường riêng của mình hay không.”

 1. “I never thought I’d be the one looking back on our memories and wishing we could go back to how things used to be.”

“Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ là người nhìn lại những kỷ niệm của chúng tôi và ước chúng tôi có thể quay lại mọi thứ như trước đây.”

 1. “Every time I hear a song we used to listen to together, it brings me right back to those moments with you.”

“Mỗi khi anh nghe một bài hát mà chúng ta từng nghe cùng nhau, nó lại đưa anh trở lại những khoảnh khắc bên em.”

 1. “It’s funny how someone who used to mean everything to you can now be a distant memory, but I still cherish the time we spent together.”

“Thật buồn cười khi một người từng là tất cả đối với bạn giờ có thể chỉ là một ký ức xa xăm, nhưng tôi vẫn trân trọng khoảng thời gian chúng ta bên nhau.”

 1. “Every time I see you, my heart still skips a beat.”

“Mỗi lần nhìn thấy em, trái tim anh vẫn lỗi nhịp.”

 1. “Thinking about our memories still brings back all the feels.”

“Nghĩ về những kỷ niệm của chúng tôi vẫn mang lại tất cả các cảm giác.”

 1. “Time may have passed, but my feelings for you remain unchanged.”

“Thời gian có thể đã trôi qua, nhưng tình cảm của anh dành cho em vẫn không thay đổi.”

 1. “Every time we meet again, I realize that my love for you is still strong.”

“Mỗi lần chúng ta gặp lại, anh nhận ra rằng tình yêu của anh dành cho em vẫn còn mạnh mẽ.”

 1. “Do you know that even though we’ve parted ways, I still think of you whenever I reflect on the important people in my life?”

“Em có biết rằng dù chúng ta đã chia tay nhưng anh vẫn nghĩ về em mỗi khi nghĩ về những người quan trọng trong cuộc đời mình?”

 1. “Every time I see you, my heart still skips a beat.”

“Mỗi lần nhìn thấy em, trái tim anh vẫn lỗi nhịp.”

 1. “I still think about you sometimes, even though we’ve gone our separate ways.”

“Thỉnh thoảng anh vẫn nghĩ về em, mặc dù chúng ta đã đường ai nấy đi.”

 1. “There’s a part of me that will always love you, no matter what.”

“Có một phần trong anh sẽ luôn yêu em, bất kể chuyện gì xảy ra.”

 1. “I may have moved on, but I can’t deny the memories we shared together.”

“Tôi có thể đã bước tiếp, nhưng tôi không thể phủ nhận những kỷ niệm mà chúng tôi đã chia sẻ cùng nhau.”

 1. “You were once my everything, and even though things didn’t work out, you’ll always have a special place in my heart.”

“Bạn đã từng là tất cả của tôi và ngay cả khi mọi thứ không như ý muốn, bạn sẽ luôn có một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi.”

 1. “Sometimes I wonder what could have been if we had stayed together, but I know that everything happens for a reason.”

“Đôi khi tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi ở bên nhau, nhưng tôi biết rằng mọi thứ xảy ra đều có lý do.”

 1. “Although we’re no longer together, I’m grateful for the lessons you taught me about love and life.”

“Mặc dù chúng ta không còn ở bên nhau, nhưng tôi biết ơn những bài học mà bạn đã dạy cho tôi về tình yêu và cuộc sống.”

 1. “I’ll always cherish the memories we shared together, even though we’re no longer a couple.”

“Tôi sẽ luôn trân trọng những kỷ niệm mà chúng ta đã chia sẻ cùng nhau, mặc dù chúng ta không còn là một cặp.”

LOẠT stt về người yêu cũ được chia sẻ nhiều nhất

Những câu nói tiếng Anh về người yêu cũ dưới đây là nỗi lòng, là tâm sự của những người bước qua những đổ vỡ của tình yêu. Chuyện tình nào chẳng có lúc buồn nhưng sau cùng đáng buồn nhất lại chính là sự chia ly. Cùng tham khảo ngay nhé!

 1. If I’m in Hell and you are in Heaven, I’ll look up and be glad of you. But if I’m in Heaven and you are in Hell, I’ll pray to God to send me down because the heaven is not heaven without you!

Nếu anh ở dưới địa ngục và em ở trên thiên đường, anh sẽ ngước lên nhìn và hân hoan cùng em. Nhưng nếu anh ở trên thiên đường và em ở dưới địa ngục, anh sẽ cầu trời gửi anh xuống đó bởi anh biết rằng thiên đường sẽ chẳng còn là thiên đường nữa nếu thiếu em!

 1. When it hurts to look back … and you are scared to look ahead … look beside you, I’ll always be there for you!!

Khi nhìn lại một điều đau khổ … và em sợ nhìn về phía trước … Em hãy nhìn sang bên cạnh nơi mà anh luôn ở đó đợi em.

 1. Love is like the air, we can’t always see it but we know it is always their! That’s like me, you can’t always see me but I’m always there and you know I’ll always love you!

Tình yêu giống như không khí mà chúng ta không nhìn thấy nhưng chúng ta luôn biết nó rất cần thiết! Điều đó cũng giống hệt như anh, em sẽ không bao giờ nhìn thấy anh nhưng anh luôn luôn ở cạnh em và em sẽ biết anh mãi luôn yêu em.

 1. I used to think that dreams do not come true, but this quickly changed the moment I laid my eyes on you.

Anh từng nghĩ giấc mơ không bao giờ trở thành sự thật nhưng ý nghĩ đó đã thay đổi nhanh chóng kể từ khoảnh khắc anh nhìn thấy em.

 1. There are 12 months a year…30 days a month…7 days a week…24 hours a day…60 minutes an hour…but only one like you in a lifetime.

Một năm có 12 tháng, một tháng có 30 ngày, một tuần có 7 ngày, một ngày có 24 giờ, một giờ có 60 phút … nhưng trong đời anh thì chỉ có duy nhất mình em thôi.

 1. There is something about you… Maybe it’s the way you smile, the way you say things, the way you walk, talk, breathe. I don’t know… Something about you. Makes me go crazy over you. Your thoughts bring me moment of joys and your words make me visit a world I’ve never visited before .

Có một cái gì đó ở em … Có thể là cách em cười, cách em nói chuyện, cách em đi, nói, thở. Anh không biết… Có một cái gì đó ở em. Khiến anh phát điên lên vì em. Những ý nghĩ của em đem đến cho anh khoảnh khắc vui tươi, những lời nói của em đưa anh đến thăm một thế giới mà anh chưa từng đến trước đó.

 1. If I could change the alphabet, I would put U and I together!

Nếu anh có thể thay đổi thứ tự trong bảng chữ cái, anh sẽ đặt chữ I (Anh) cạnh chữ U (Em).

 1. Every time I follow my heart, it leads me straight to you. You see…my heart just want to be close to yours.

Mỗi lần anh hành động theo trái tim mình, nó dẫn thẳng tới em. Em thấy đó …, trái tim anh chỉ muốn gần trái tim em thôi.

 1. My world becomes heavenly when I spend those magical moments with you.

Thế giới của anh trở thành thiên đường khi anh có những khoảnh khắc kì diệu bên em.

 1. By miles, you are far from me. By thoughts, you are close to me. By hearts, you are in me.

Về mặt khoảng cách, em đang ở xa anh. Về ý nghĩ, em đang rất gần anh. Còn về tình cảm thì trái tim em đã ở trong anh rồi.

 1. There is night so we can appreciate day, sorrow so we can appreciate joy, evil so we can appreciate good, you so I can appreciate love.

Có đêm tối để chúng ta trân trọng ban ngày, có nỗi mất mát để chúng ta trân trọng niềm vui, có tội ác để chúng ta trân trọng cái thiện và có em để anh trân trọng tình yêu.

 1. You look great today. How did I know? Because you look great everyday.

Hôm nay trông em thật tuyệt. Tại sao anh biết ư? Vì ngày nào em cũng rất tuyệt mà.

 1. What is love? Those who don”t like it call it responsibility. Those who play with it call it a game. Those who don”t have it call it a dream. Those who understand it call it destiny. And me, I call it you.

Tình yêu là gì? Những người mà không thích yêu thì họ gọi đó là trách nhiệm, những người mà đùa giỡn với nói gọi là trò chơi, những người mà không có được nó thì gọi là giấc mơ, những người mà hiểu nó thì gọi là duyên số. Còn anh, anh gọi tình yêu là em.

 1. The spaces between our fingers were created so that another person’’s fingers could fill them in. Hope you”ll find your dream hand to hold you forever.

Khoảng cách giữa các ngón tay được tạo ra để mà có những ngón tay của một người khác lấp lại. Hi vọng rằng em sẽ tìm thấy bàn tay mơ ước để xiết chặt em mãi mãi.

 1. Cell phones can be irritating sometimes. You always have to reload, recharge every now and then. Messages are delayed. But there’’s one thing I love about it. It connects me to you!

Điện thoại di động có thể đôi lúc làm cho em thấy khó chịu. Thỉnh thoảng em luôn phải tải nó, sạc pin cho nó. Bộ nhớ đầy ắp đến nỗi nhận tin nhắn chậm hơn. Nhưng có một điều anh cảm thấy yêu thích là nó kết nối anh với em.

Tuyển chọn những câu nói tiếng Anh về người yêu cũ

 1. I wish I’d be a tear in your eye to roll down your cheek and end up with your lips but I never wish you”d be a tear in my eye for I would lose you every time I cry.

Anh ước gì mình là giọt nước mắt lăn trên má em và đọng lại ở môi em nhưng anh chưa bao giờ ước em là giọt nước mắt của anh nếu anh khóc, bởi vì anh sẽ mất em.

 1. I always think of you, but I always fail to know the reason why. Is there something else I should know about you? But there is one thing that I know is true. That life will always be sad without you.

Anh lúc nào cũng nghĩ về em, nhưng anh không lúc nào giải thích được tại sao lại thế? Còn gì anh nên bết về em nữa nhỉ? Nhưng có một điều mà anh biết là đúng. Đó là cuộc sống hẳn sẽ rất buồn nếu thiếu em.

 1. If someone would ask me what a beautiful life means, I would lean my head on your shoulder and hold you close to me and answer with a smile: “Like this!”

Nếu ai đó hỏi anh cuộc sống tươi đẹp nghĩa là gì. Anh sẽ dựa vào vai em, ôm em thật chặt và nói: Như thế này đó!

 1. I hate when you smile at me because you make me crazy about you. I hate when you talk to me because you make me run out of words. I hate you when I see you because you make me love you more.

Anh ghét em cười vì em làm anh điên lên. Anh ghét em nói vì em làm anh lạc mất ngôn từ. Anh ghét em khi anh nhìn thấy em bởi vì em làm anh càng yêu em hơn.

Trên đây là những câu nói tiếng Anh về người yêu cũ hay và đặc sắc nhất được chúng tôi tuyển chọn để gửi đến các độc giả. Đừng quên lưu lại và chia sẻ đến những người xung quanh nhé!

 • XEM THÊM: Tuyển chọn 99+ cap hay đăng ảnh người yêu nhận triệu like

Stt Hay –

 • Tuyển chọn 99+ cap hay đăng ảnh người yêu nhận triệu like

 • 1001+ câu nói ngôn tình lãng mạn hay nhất mọi thời đại

 • LOẠT 99+ cap thả thính dễ thương khiến đối phương đổ gục

 • 99+ stt thất vọng về 1 người thấm đẫm nước mắt

 • [HOT] 50 + lời chúc cuối tuần ngọt ngào khiến đối phương tan chảy

 • 99+ bài thơ tình bất hủ hay không thể bỏ qua

 • BST 50+ lời chúc năm mới hay cho khách hàng ý nghĩa nhất

Rate this post