Cách tạo một cái bảng (table) trong HTML – Web Cơ Bản

Chào mừng bạn đến với 4kings-championship.com trong bài viết về Stt trong table html chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

1) Các thẻ được sử dụng trong việc tạo bảng

– Thông thường, để tạo được một cái bảng thì chúng ta cần phải sử dụng bốn loại thẻ:

– Lưu ý: Ô tiêu đề là loại ô mà văn bản nằm bên trong nó mặc định được tô đậm & canh giữa.

2) Cách thức tạo một cái bảng

– Để tạo một cái bảng thì chúng ta nên thực hiện lần lượt các bước như sau:

  • Bước 1: Xác định một cái bảng.
  • Bước 2: Xác định số hàng nằm bên trong bảng.
  • Bước 3: Xác định số ô nằm bên trong mỗi hàng.
  • Bước 4: Xác định nội dung của từng ô.
  • Bước 5: Thiết lập thuộc tính border với giá trị 1 để tạo đường viền cho bảng và các ô.

3) Các thuộc tính được dùng trong việc tạo bảng

– Dưới đây là danh sách một số thuộc tính thường được áp dụng trong việc tạo bảng.

(các bạn vui lòng tấm vào hình để tìm hiểu chi tiết chức năng và cách sử dụng của từng thuộc tính)

border

– Thiết lập độ dày của cái đường viền bao xung quanh bảng và các ô.

cellspacing

– Thiết lập khoảng cách nằm giữa mỗi hai đường viền lân cận.

cellpadding

– Thiết lập khoảng cách vùng đệm bên trong các ô.

bgcolor

– Thiết lập màu nền cho bảng hoặc các ô.

width

– Thiết lập chiều rộng cho bảng hoặc các ô.

height

– Thiết lập chiều cao cho bảng hoặc các ô.

align

– Canh lề cho nội dung bên trong ô (theo chiều ngang)

valign

– Canh lề cho nội dung bên trong ô (theo chiều dọc)

4) Cách gộp các ô bên trong bảng lại với nhau

– Thông thường, khi tạo một cái bảng thì số ô trên mỗi hàng phải bằng nhau. Tuy nhiên, có một vài trường hợp đặc biệt, chúng ta cần phải tạo ra những cái bảng mà số ô trên mỗi hàng có sự hơn kém nhau.

Họ tên Giới tính Kết quả thi Toán Lý Hóa Trần Đức Anh Nam 7.25 8.0 3.75 Mai Đức Hiếu Nam 7.0 9.0 4.75

– Để làm được điều đó thì chúng ta cần phải gộp các ô lại với nhau.

4.1) Gộp các ô theo chiều ngang

– Để gộp các ô theo chiều ngang thì chúng ta đặt thuộc tính colspan vào bên trong thẻ mở của cái ô mà ta muốn bắt đầu gộp nó với những ô nằm phía bên phải.

– Cú pháp:

colspan=”số ô muốn gộp lại với nhau”

4.2) Gộp các ô theo chiều dọc

– Để gộp các ô theo chiều dọc thì chúng ta đặt thuộc tính rowspan vào bên trong thẻ mở của cái ô mà ta muốn bắt đầu gộp nó với những ô nằm phía dưới.

– Cú pháp:

rowspan=”số ô muốn gộp lại với nhau”

4.3) Tổng hợp một số ví dụ khác để rút kinh nghiệm

5) Tạo một cái tiêu đề cho bảng

– Để tạo một cái tiêu đề cho bảng thì chúng ta cần phải đặt thẻ <caption> nằm ở vị trí đầu tiên bên trong phần tử <table> với cú pháp như sau:

<caption align=”value”>tiêu đề của cái bảng</caption>

– Trong đó, value có thể được xác định dựa theo một trong hai loại giá trị:

top

– Tiêu đề sẽ nằm phía trên cái bảng.

bottom

– Tiêu đề sẽ nằm phía dưới cái bảng.

– Lưu ý: Nếu chúng ta không thiết lập thuộc tính align cho thẻ <caption> thì tiêu đề của cái bảng sẽ mặc định nằm ở phía trên cái bảng.

Rate this post