Thể chế hóa là gì? – Luật Hoàng Phi

Chào mừng bạn đến với 4kings-championship.com trong bài viết về Thể chế hóa là gì chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Chính trị là lĩnh vực hoạt động đặc thù của con người khi xã hội đã có sự xuất hiện của nhà nước. Chính trị biểu hiện mối quan hệ giữa các giai cấp, tầng lớp, dân tộc và các quốc gia, được thể hiện tập trung nhất trong các hoạt động nhà nước. Liên quan đến vấn đề chính trị ta thường hay bắt gặp khái niệm thể chế hóa. Tuy khá quen thuộc và được nhắc đến nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng không phải ai cũng hiểu rõ thể chế hóa là gì?

Vì vậy, trong bài viết này, chúng tôi xin sẽ chia sẻ đến bạn đọc những nội dung liên quan đến câu hỏi thể chế hóa là gì?

Thể chế hóa là gì?

Thể chế hoá là hoạt động xây dựng pháp luật của Nhà nước trên cơ sở quán triệt định hướng tư tưởng, nội dung cơ bản trong đường lối của Đảng về điều chỉnh các quan hệ xã hội chủ yếu ở mỗi giai đoạn phát triển nhất định của đất nước

Thể chế là thuật ngữ dùng để chỉ sự tổng hợp các quy định, nguyên tắc, các điều luật được sử dụng để chi phối, định hướng sự phát triển của một tổ chức hay một nhà nước trong những lĩnh vực nhất định.Thể chế chính trị được hiểu chính là bộ máy tổ chức của nhà nước, là hình thức chế độ mà nhà nước lựa chọn để xây dựng thông qua những quy định, điều luật và thông qua nó để điều chỉnh, quản lý xã hội của nhà nước đó.

Mỗi nước sẽ có một thể chế riêng và được quy định trong văn bản pháp luật có giá trị pháp lý cao nhất ở nước đó. Ngoài ra thể chế chính trị còn được hiểu là các cách thức tổ chức bộ máy nhà nước trong các lĩnh vực cụ thể như chính trị, kinh tế, hành chính… Thể chế có vai trò quan trong là điều hành, định hướng sự phát triển của xã hội nhằm đem lại sự ổn định và phát triển.

Trên thế giới hiện nay có nhiều loại hình thể chế chính trị được áp dụng ở nhiều nước khác nhau như: Thể chế chính sự đại nghị, thể chế chính trị tổng thống, thể chế chính trị độc tài và thể chế chính trị dân chủ…. Mỗi quốc gia có thể chế chính trị của chính quốc gia đó, vì vậy cơ cấu tổ chức nhà nước ở mỗi quốc gia đều mang những nét đặc trưng riêng biệt.

Để ổn định và phát triển thì mỗi quốc gia thì thể chế chính trị đóng vai trò quan trọng, bởi chính trị là tiền đề để phát triển kinh tế.Các quốc gia muốn ổn định để phát triển thì đòi hỏi phải có một thể chế chính trị ổn định. Thể chế chính trị và bộ máy nhà nước luôn có mối quan hệ qua lại, trở thành tiền đề của nhau.

Thể chế chính trị ở Việt Nam hiện nay

Nếu như ở nhiều nước trên thế giới tồn tại nhiều Đảng lãnh đạo thì ở nước ta chỉ có một đảng lãnh đạo duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tuy nhiên hiện nay thể chế chính trị ở nước ta có sự liên hệ, tương tác chặt chẽ giữa Đảng và Nhà nước CHXHCN Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội bao gồm: Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đoàn thanh niên, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh…

Thể chế chính trị ở Việt Nam hiện nay mang đặc điểm tự do, luôn đảm bảo tính dân chủ và hướng đến đại đoàn kết dân tộc.

Thể chế hóa đường lối của Đảng ở Việt Nam hiện nay

Ở nước ta, Đảng nắm quyền lãnh đạo cao nhất. Chính điều này quy định việc thể chế hoá thành nguyên tắc cơ bản của nền chính trị nước ta. Một số đặc điểm chung của thể chế hoá đường lối của Đảng:

– Đường lối của Đảng được hoạch định trước tiên: Đây là đặc điểm thể hiện tính tiền phong của đảng, vai trò của Đảng trong việc lãnh đạo đất nước. Lãnh đạo bằng đường lối là phương thức lãnh đạo chủ yếu của Đảng, đồng thời quy định đặc điểm của thể chế hoá ở Việt Nam, Đảng lãnh đạo toàn diện đối với Nhà nước do đó, pháp luật trở thành công cụ để cụ thể hóa đường lối của Đảng.

– Thể chế hoá thuộc phạm vi hoạt động xây dựng hệ thống pháp luật, do đó,thể chế hóa là kết quả của hoạt động lập pháp.

– Thể chế hoá là hoạt động của Nhà nước, hoạt động đó cũng được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng.

– Thể chế hoá là hoạt động thể hiện quá trình nhận thức chính trị và nhận thức pháp luật của Đảng và Nhà nước ta.

Những kết quả và hạn chế:

– Kết quả thể chế hoá là đã hình thành hệ thống pháp luật tương đối đồng bộ, ổn định đảm bảo tính công khai, minh bạch. Tạo cơ sở pháp lí vững chắc cho hoạt động quản lý xã hội của Nhà nước cùng sự vận hành ổn định, an toàn các quan hệ kinh tế – xã hội trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Hạn chế:

– Năng lực thể chế hoá đường lối của Đảng thành pháp luật chưa tương xứng với nhiệm vụ, yêu cầu và tính chất của hoạt động này

– Việc thể chế hoá nhiều khi còn chậm, không đồng bộ; chương trình lập pháp còn chưa có tính khả thi cao để thực hiện hiệu quả trên thực tế.

– Nhiều đạo luật chỉ mang tính định khung, nếu muốn triển khai áp dụng vào thực tiễn phải đợi văn bản dưới luật quy định chi tiết hướng dẫn thi hành.

– Chưa huy động có hiệu quả sự tham gia của các chuyên gia giỏi, có kinh nghiệm trong việc xây dựng dự án luật, pháp lệnh; cơ chế pháp lí cho sự tham gia xây dựng, phản biện các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật khác của các tổ chức xã hội, các hiệp hội nghề nghiệp chưa được hoàn thiện

– Quy trình thể chế hoá đường lối của Đảng thành pháp luật của Nhà nước chưa được luật hoá đầy đủ, cụ thể.

Trên đây là những nội dung mà chúng tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc liên quan đến câu hỏi thể chế hóa là gì? Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến thể chế hóa là gì? Bạn đọc vui lòng liên hệ số1900 6557 để được tư vấn trực tiếp. Xin cảm ơn!

Rate this post