Trung tâm thành phố trong tiếng Tiếng Anh | Glosbe – Hệ liên thông

Chào mừng bạn đến với 4kings-championship.com trong bài viết về Trung tâm thành phố tiếng anh là gì chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Trung tâm Thành phố.

City Center.

OpenSubtitles2018. v3

CNN Center có nằm tại Trung tâm Thành phố Atlanta, Georgia, nằm kề bên Công viên Olympic 100 năm.

The CNN Center is located in Downtown Atlanta, Georgia, adjacent to Centennial Olympic Park.

WikiMatrix

Sáu cửa hàng bách hóa trong số họ tập trung tại trung tâm thành phố.

The six department stores among them gather at the downtown.

WikiMatrix

Khuôn viên chính của Đại học West Florida nằm ở phía bắc trung tâm thành phố.

The main campus of the University of West Florida is situated north of the city center.

WikiMatrix

Cả hai tuyến đường này cùng gặp nhau tại trung tâm thành phố, ở quảng trường Bismarckplatz.

Both meet in the city center at the Bismarckplatz.

WikiMatrix

Vòm đá 12 ban đầu được đặt vào Cấu trúc 20 ở Trung tâm thành phố.

Lintel 12 was originally set into Structure 20 in the Central Acropolis.

WikiMatrix

Sân bay nằm cách trung tâm thành phố Ishigaki khoảng 30 phút đi xe hơi (tức là, cảng Ishigaki).

The airport is located approximately 30 minutes by car from central Ishigaki City (i.e., Ishigaki Harbor).

WikiMatrix

Vì vậy bạn có thể đến trung tâm thành phố Busan rất nhanh.

So you can approach downtown in Busan rapidly.

WikiMatrix

Cấu trúc 20 nằm ở Trung tâm thành phố và có ba phòng.

Structure 20 is in the Central Acropolis and has three rooms.

WikiMatrix

Trái bom đã nổ trên bầu trời của trung tâm thành phố sát hại hơn 70.000 ngàn nhân mạng.

It exploded above the center of the city, killing over 70,000 people.

jw2019

KBS: Một trường học tại trung tâm thành phố Hyderabad.

KBS: An inner city school in Hyderabad.

ted2019

(10.465 dặm Anh) tính từ trung tâm thành phố Paris.

(10,465 miles) from the center of Paris.

WikiMatrix

Chúng ta đang ở trung tâm thành phố đấy.

We’re downtown.

OpenSubtitles2018. v3

Thả cô ta ra ngay giữa trung tâm thành phố.

Cut her loose… right in the center of town.

OpenSubtitles2018. v3

Tấm bia 27 đã được dựng lại trước Công trình 9 trên Quảng trường chính ở Trung tâm thành phố.

Stela 27 has been re-erected in front of Structure 9 on the Main Plaza in the Central Acropolis.

WikiMatrix

Một công ty luật ở trung tâm thành phố.

A small law firm in midtown.

OpenSubtitles2018. v3

Và tôi đã xây dựng này bạn đổ xe buýt của trung tâm thành phố.

And I built this city center bus map of the system, how it was five years ago.

ted2019

Cấu trúc 12 là một cấu trúc nhỏ ở Trung tâm thành phố, gần sông.

Structure 12 is a small structure in the Central Acropolis, close to the river.

WikiMatrix

Phía bắc của trung tâm thành phố là núi Bukhan, và phía nam là Namsan nhỏ hơn.

North of downtown is Bukhan Mountain, and to the south is the smaller Namsan.

WikiMatrix

Độ cao của khu vực trung tâm thành phố là 1.470 mét (4,823 feet).

The altitude of the city center is 1,470 meters (4,823 feet).

WikiMatrix

Giả sử bạn sở hữu một cửa hàng sửa xe đạp trong trung tâm thành phố Chicago.

Let’s say you own a bicycle repair shop in downtown Chicago.

support.google

Một tiếng sau, quận Ninh Kiều, trung tâm thành phố Cần Thơ đã chìm trong nước.

An hour later, the district of Ninh Kieu, the city center of Can Tho, is under water.

worldbank.org

Chỉ cần ấn nút, nó sẽ bay thẳng đến mục tiêu là trung tâm thành phố.

Now, this thing is rigged to fly straight downtown at a push of a button.

OpenSubtitles2018. v3

Một đường phốtrung tâm thành phố Novi Sad, Serbia, cũng mang tên ông: Masarikova ulica.

One of the streets in the centre of Novi Sad, Serbia is named Masarikova ulica.

WikiMatrix

Khán phòng tọa lạc ngay trung tâm thành phố, nơi nhiều chương trình quan trọng được tổ chức.

The concert hall is located in the heart of the city, where many of the most prestigious events are held.

jw2019

Rate this post