Nam 1970 Canh Tuất hợp tuổi nào nhất – Thiên Tuệ

Chào mừng bạn đến với 4kings-championship.com trong bài viết về Tuổi canh tuất lấy vợ tuổi gì là hợp chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Nam tuổi Canh Tuất 1970 lấy vợ tuổi nào hợp nhất

Sau đây là bảng đánh giá Nam tuổi Canh Tuất 1970 hợp tuổi nào nhất

Bảng đánh giá theo năm 1960 Canh Tý 46/100 Nam tuổi Canh Tuất 1970 có hợp với Nữ tuổi Canh Tý 1960 không 1961 Tân Sửu 66/100 Nam tuổi Canh Tuất 1970 có hợp với Nữ tuổi Tân Sửu 1961 không 1962 Nhâm Dần 69/100 Nam tuổi Canh Tuất 1970 có hợp với Nữ tuổi Nhâm Dần 1962 không 1963 Quý Mão 48/100 Nam tuổi Canh Tuất 1970 có hợp với Nữ tuổi Quý Mão 1963 không 1964 Giáp Thìn 25/100 Nam tuổi Canh Tuất 1970 có hợp với Nữ tuổi Giáp Thìn 1964 không 1965 Ất Tỵ 61/100 Nam tuổi Canh Tuất 1970 có hợp với Nữ tuổi Ất Tỵ 1965 không 1966 Bính Ngọ 41/100 Nam tuổi Canh Tuất 1970 có hợp với Nữ tuổi Bính Ngọ 1966 không 1967 Đinh Mùi 69/100 Nam tuổi Canh Tuất 1970 có hợp với Nữ tuổi Đinh Mùi 1967 không 1968 Mậu Thân 65/100 Nam tuổi Canh Tuất 1970 có hợp với Nữ tuổi Mậu Thân 1968 không 1969 Kỷ Dậu 47/100 Nam tuổi Canh Tuất 1970 có hợp với Nữ tuổi Kỷ Dậu 1969 không 1970 Canh Tuất 71/100 Nam tuổi Canh Tuất 1970 có hợp với Nữ tuổi Canh Tuất 1970 không 1971 Tân Hợi 66/100 Nam tuổi Canh Tuất 1970 có hợp với Nữ tuổi Tân Hợi 1971 không 1972 Nhâm Tý 30/100 Nam tuổi Canh Tuất 1970 có hợp với Nữ tuổi Nhâm Tý 1972 không 1973 Quý Sửu 40/100 Nam tuổi Canh Tuất 1970 có hợp với Nữ tuổi Quý Sửu 1973 không 1974 Giáp Dần 78/100 Nam tuổi Canh Tuất 1970 có hợp với Nữ tuổi Giáp Dần 1974 không 1975 Ất Mão 57/100 Nam tuổi Canh Tuất 1970 có hợp với Nữ tuổi Ất Mão 1975 không 1976 Bính Thìn 50/100 Nam tuổi Canh Tuất 1970 có hợp với Nữ tuổi Bính Thìn 1976 không 1977 Đinh Tỵ 56/100 Nam tuổi Canh Tuất 1970 có hợp với Nữ tuổi Đinh Tỵ 1977 không 1978 Mậu Ngọ 34/100 Nam tuổi Canh Tuất 1970 có hợp với Nữ tuổi Mậu Ngọ 1978 không 1979 Kỷ Mùi 52/100 Nam tuổi Canh Tuất 1970 có hợp với Nữ tuổi Kỷ Mùi 1979 không 1980 Canh Thân 59/100 Nam tuổi Canh Tuất 1970 có hợp với Nữ tuổi Canh Thân 1980 không

Đánh giá sơ bộ theo con giáp

– Nam Canh Tuất 1970 và Nữ Canh Tý 1960

– Số điểm: 8/20

‌Chi tiết Nam tuổi Canh Tuất 1970 có hợp với Nữ tuổi Canh Tý 1960 không

– Nam Canh Tuất 1970 và Nữ Tân Sửu 1961

– Số điểm: 18/20

‌Chi tiết Nam tuổi Canh Tuất 1970 có hợp với Nữ tuổi Tân Sửu 1961 không

– Nam Canh Tuất 1970 và Nữ Nhâm Dần 1962

– Số điểm: 18/20

‌Chi tiết Nam tuổi Canh Tuất 1970 có hợp với Nữ tuổi Nhâm Dần 1962 không

– Nam Canh Tuất 1970 và Nữ Quý Mão 1963

– Số điểm: 17/20

‌Chi tiết Nam tuổi Canh Tuất 1970 có hợp với Nữ tuổi Quý Mão 1963 không

– Nam Canh Tuất 1970 và Nữ Giáp Thìn 1964

– Số điểm: 2/20

‌Chi tiết Nam tuổi Canh Tuất 1970 có hợp với Nữ tuổi Giáp Thìn 1964 không

– Nam Canh Tuất 1970 và Nữ Ất Tỵ 1965

– Số điểm: 18/20

‌Chi tiết Nam tuổi Canh Tuất 1970 có hợp với Nữ tuổi Ất Tỵ 1965 không

– Nam Canh Tuất 1970 và Nữ Bính Ngọ 1966

– Số điểm: 11/20

‌Chi tiết Nam tuổi Canh Tuất 1970 có hợp với Nữ tuổi Bính Ngọ 1966 không

– Nam Canh Tuất 1970 và Nữ Đinh Mùi 1967

– Số điểm: 9/20

‌Chi tiết Nam tuổi Canh Tuất 1970 có hợp với Nữ tuổi Đinh Mùi 1967 không

– Nam Canh Tuất 1970 và Nữ Mậu Thân 1968

– Số điểm: 17/20

‌Chi tiết Nam tuổi Canh Tuất 1970 có hợp với Nữ tuổi Mậu Thân 1968 không

– Nam Canh Tuất 1970 và Nữ Kỷ Dậu 1969

– Số điểm: 9/20

‌Chi tiết Nam tuổi Canh Tuất 1970 có hợp với Nữ tuổi Kỷ Dậu 1969 không

– Nam Canh Tuất 1970 và Nữ Canh Tuất 1970

– Số điểm: 20/20

‌Chi tiết Nam tuổi Canh Tuất 1970 có hợp với Nữ tuổi Canh Tuất 1970 không

– Nam Canh Tuất 1970 và Nữ Tân Hợi 1971

– Số điểm: 15/20

‌Chi tiết Nam tuổi Canh Tuất 1970 có hợp với Nữ tuổi Tân Hợi 1971 không

– Nam Canh Tuất 1970 và Nữ Nhâm Tý 1972

– Số điểm: 8/20

‌Chi tiết Nam tuổi Canh Tuất 1970 có hợp với Nữ tuổi Nhâm Tý 1972 không

– Nam Canh Tuất 1970 và Nữ Quý Sửu 1973

– Số điểm: 18/20

‌Chi tiết Nam tuổi Canh Tuất 1970 có hợp với Nữ tuổi Quý Sửu 1973 không

– Nam Canh Tuất 1970 và Nữ Giáp Dần 1974

– Số điểm: 18/20

‌Chi tiết Nam tuổi Canh Tuất 1970 có hợp với Nữ tuổi Giáp Dần 1974 không

– Nam Canh Tuất 1970 và Nữ Ất Mão 1975

– Số điểm: 17/20

‌Chi tiết Nam tuổi Canh Tuất 1970 có hợp với Nữ tuổi Ất Mão 1975 không

– Nam Canh Tuất 1970 và Nữ Bính Thìn 1976

– Số điểm: 2/20

‌Chi tiết Nam tuổi Canh Tuất 1970 có hợp với Nữ tuổi Bính Thìn 1976 không

– Nam Canh Tuất 1970 và Nữ Đinh Tỵ 1977

– Số điểm: 18/20

‌Chi tiết Nam tuổi Canh Tuất 1970 có hợp với Nữ tuổi Đinh Tỵ 1977 không

– Nam Canh Tuất 1970 và Nữ Mậu Ngọ 1978

– Số điểm: 11/20

‌Chi tiết Nam tuổi Canh Tuất 1970 có hợp với Nữ tuổi Mậu Ngọ 1978 không

– Nam Canh Tuất 1970 và Nữ Kỷ Mùi 1979

– Số điểm: 9/20

‌Chi tiết Nam tuổi Canh Tuất 1970 có hợp với Nữ tuổi Kỷ Mùi 1979 không

– Nam Canh Tuất 1970 và Nữ Canh Thân 1980

– Số điểm: 17/20

‌Chi tiết Nam tuổi Canh Tuất 1970 có hợp với Nữ tuổi Canh Thân 1980 không

Xem thêm tuổi khác

Tổng quan Nam Canh Tuất 1970

– Tổng quan Nam sinh năm 1970

Năm sinh 1970 Âm lịch Canh Tuất Thiên can Canh Địa chi Tuất Cung mệnh Chấn Ngũ Hành Thoa Xuyến Kim ( Vàng trang sức )

‌ Xem thêm : Lịch âm dương 1970

‌ Xem thêm : Sinh năm 1970 mệnh gì ?

‌ Xem thêm : Sinh năm 1970 bao nhiêu tuổi ?

‌ Xem thêm : Năm 1970 có nhuận không, nhuận vào tháng mấy?

‌ Xem thêm : Nam sinh năm 1970 hợp tuổi nào nhất

‌ Xem thêm : Nữ sinh năm 1970 hợp tuổi nào nhất

‌ Xem thêm : Tổng quan Nam tuổi 1970

‌ Xem thêm : Tổng quan Nữ tuổi 1970

Rate this post