2 QUẢN LÝ TỶ LỆ 2.1 Tỷ lệ hình vẽ – Giáo trình căn bản Autocad 2004

Chào mừng bạn đến với 4kings-championship.com trong bài viết về Tỷ lệ 2 1 là tỉ lệ gì chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

2.1. Tỷ lệ hình vẽ

Mỗi hình vẽ được thể hiện trên bản vẽ đều có một tỷ lệ nhất định, tỷ lệ hình vẽ là tỷ số giữa kích thước của hình vẽ trên bản vẽ hiện hữu và kích thước thật của nó trong thực tế theo cùng một phương. Tỷ lệ thường được thể hiện ở dạng a/b hoặc a:b, trong đó tử số a và mẫu số b là các chữ số được quy định theo tiêu chuẩn thể hiện bản vẽ của mỗi quốc gia, theo TCVN thì chữ số tỷ lệ là: 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 400, 500, 1000 … Tỷ lệ thu nhỏ 1/2, 1/5, 1/10, 1/20 …, tỷ lệ phóng lớn 2/1, 5/1, 10/1, 20/1 …

Nếu thực hiện bản vẽ bằng tay thì bạn cần phải nhân hoặc chia kích thước đối tượng theo tỷ lệ tương ứng rồi mới thể hiện trên bản vẽ, điều đó mất rất nhiều thời gian và kém chính xác. Tuy nhiên, nếu thực hiện bản vẽ bằng AutoCAD thì bạn không hẳn nhất thiết phải thực hiện các phép chia và nhân như vậy nữa, bạn cứ vẽ theo đúng kích thước thật của các đối tượng, AutoCAD sẽ hỗ trợ cho bạn quản lý tỷ lệ hình vẽ và tỷ lệ bản vẽ thật nhanh chóng và chính xác.

Ví dụ 1: Tính tỷ lệ của hình vẽ có kích thước 4000mmx2000mm, dự định in ra khổ A3 = 420mm x 297mm.

– Giá trị tỷ lệ hình vẽ >= max(4000/420, 2000/297) = max(9.5, 6.7) = 9.5; – Theo TCVN chọn tỷ lệ hình vẽ là 1/10;

2.2. Tỷ lệ khung bản vẽ

Khung bản vẽ tiêu chuẩn có các kích thước như sau: A0 = 1188mm x 841mm, A1 = 841mm x 594mm, A2 = 594mm x 420mm, A3 = 420mm x 297mm, A4 = 297mmx210mm.

Khung bản vẽ trong AutoCAD có thể có kích thước bất kỳ, tuy nhiên để đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật về tỷ lệ hình vẽ thì khung tên trong bản vẽ AutoCAD cũng phải có những kích thước nhất định, thông thường kích thước khung bản vẽ trong AutoCAD bằng kích thước khung bản vẽ tiêu chuẩn nhân với hệ số tỷ lệ, hệ số này được gọi là tỷ lệ khung bản vẽ. Tùy theo phương án quản lý tỷ lệ mà tỷ lệ khung bản vẽ có thể bằng 1 hoặc khác 1, thông thường có hai phương án quản lý tỷ lệ như sau:

Phương án 1: Giữ nguyên kích thước hình vẽ, scale khung bản vẽ tiêu chuẩn theo hệ số đúng bằng giá trị tỷ lệ.

Ví dụ 2: Quy trình thực hiện bản vẽ cho hình vẽ ở ví dụ 1 theo phương án 1 – Thực hiện hình vẽ đúng kích thước thật 4000mmx2000mm và ghi các kích thước. – Vẽ khung bản vẽ A3 đúng kích thước chuẩn 420mm x 297mm.

– Scale khung A3 lên 10 lần (đúng bằng giá trị tỷ lệ 1/10) được khung bản vẽ có kích thước A3x10.

– Di chuyển hình vẽ 4000mmx2000mm vào khung bản vẽ A3x10. – In bản vẽ ra khổ giấy A3 ta sẽ được bản vẽ có tỷ lệ hình vẽ là 1/10.

Phương án 2: Giữ nguyên kích thước khung bản vẽ tiêu chuẩn, scale hình vẽ theo hệ số đúng bằng tỷ lệ hình vẽ đã xác định trước. Theo phương án này, tỷ lệ khung bản vẽ luôn bằng 1.

Ví dụ 3: Quy trình thực hiện bản vẽ cho hình vẽ ở ví dụ 1 theo phương án 2 – Thực hiện hình vẽ đúng kích thước thật 4000mmx2000mm và ghi các kích thước. – Vẽ khung bản vẽ A3 đúng kích thước chuẩn 420mm x 297mm.

– Scale hình vẽ 4000mmx2000mm theo hệ số = 1/10 = 0.1 (đúng bằng tỷ lệ hình vẽ đã tính ở ví dụ 1) được hình vẽ có kích thước thật x 0.1 = 400mmx200mm.

– Hiệu chỉnh các kích thước theo kiểu kích thước thích hợp.

– Di chuyển hình vẽ đã scale 400mmx200mm vào khung bản vẽ A3 chuẩn. – In bản vẽ ra khổ giấy A3 ta sẽ được bản vẽ có tỷ lệ hình vẽ là 1/10. 2.3. Tỷ lệ hình vẽ trong khung bản vẽõ AutoCAD

Là tỷ số giữa kích thước của hình vẽ đó trong khung bản vẽ so với kích thước thật của nó theo cùng một phương.

Giả sử hình vẽ có kích thước thật 4000mmx2000mm

– Nếu trong khung bản vẽ AutoCAD nó có kích thước là 8000mmx4000mm thì tỷ lệ hình vẽ trong khung bản vẽ = 8000/4000 = 2 (hoặc =4000/2000 = 2).

– Nếu trong khung bản vẽ AutoCAD nó có kích thước là 400mmx200mm thì tỷ lệ hình vẽ trong khung bản vẽ = 400/4000 = 1/10 (hoặc =200/2000 = 1/10).

2.4. Tỷ lệ hình vẽ trên trang in

Là tỷ số giữa kích thước của hình vẽ trên bản in hiện hữu và kích thước thật của nó trong thực tế theo cùng một phương.

Tỷ lệ hình vẽ trên trang in = Tỷ lệ hình vẽ trong khung bản vẽõ/Tỷ lệ khung bản vẽ

2.5. Bản vẽ nhiều tỷ lệ

Trong một khung bản vẽ có thể có nhiều hình vẽ có tỷ lệ khác nhau, thông thường các giá trị tỷ lệ này đã xác định trước, chẳng hạn bản vẽ chứa các hình vẽ có tỷ lệ 1/10, 1/20, 1/50… Thông thường cũng có hai phương án quản lý tỷ lệ như trường hợp bản vẽ một tỷ lệ đã đề cập ở trên.

Phương án 1: Giữ nguyên kích thước hình vẽ, scale khung bản vẽ tiêu chuẩn theo hệ số đúng bằng giá trị lớn nhất trong các giá trị tỷ lệ = max(10,20,50…)=max. – Thực hiện các hình vẽ đúng kích thước thật và ghi các kích thước.

– Vẽ khung bản vẽ đúng kích thước chuẩn.

– Scale khung bản vẽ chuẩn lên max lần (đúng bằng giá trị tỷ lệ lớn nhất). – Giữ nguyên kích thước của hình vẽ có tỷ lệ 1/max.

– Scale các hình vẽ có tỷ lệ 1/i (i<max) theo các tỷ lệ tương ứng là max/i. – Hiệu chỉnh các kích thước của các hình vẽ theo các kiểu kích thước thích hợp. – Di chuyển các hình vẽ vào khung bản vẽ đã scale.

– In bản vẽ ra khung bản vẽ chuẩn sẽ được bản vẽ có nhiều tỷ lệ.

Phương án 2: Giữ nguyên kích thước khung bản vẽ tiêu chuẩn, scale các hình vẽ theo hệ số tương ứng đúng bằng tỷ lệ của từng hình vẽ đã xác định trước.

– Thực hiện các hình vẽ đúng kích thước thật và ghi các kích thước. – Vẽ khung bản vẽ đúng kích thước chuẩn.

– Scale các hình vẽ theo hệ số tương ứng đúng bằng tỷ lệ của từng hình vẽ đã xác định trước.

– Hiệu chỉnh các kích thước của các hình vẽ theo các kiểu kích thước thích hợp. – Di chuyển các hình vẽ vào khung bản vẽ chuẩn.

Rate this post